فراخوان عمومی

  • منشتر شده در: ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
  • توسط: فاطمه استادحسینی
  • تعداد بازید: ۱۵۰

شهرداری رفسنجان در نظر دارد جهت رفع نیاز منطقه شرقی نسبت به ایجاد مرکز معاینه فنی خودروی سبک از طریق سرمایه گذار بخش خصوصی اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ۹۹/۱۰/۲۰ به سازمان حمل و نقل شهرداری واقع در بلوار امام علی (ع) نبش کوچه ۴ مراجعه نمایند .