آماده باش شهرداری رفسنجان برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر

آماده باش شهرداری رفسنجان برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از آماده باش کامل شهرداری برای جلوگیری از آبگرفتگی معابر در پی بارندگی های اخیر خبر دا‌د.