شهردار رفسنجان ؛ اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بیش از ۴۵۰ هزار متر مربع ؛ معابر سطح شهر در نه ماهه سال جاری

شهردار رفسنجان ؛ اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بیش از ۴۵۰ هزار متر مربع ؛ معابر سطح شهر در نه ماهه سال جاری

عملکرد ۹ماهه آسفالت

آغاز زیرسازی و آسفالت باند جنوبی بلوار زیتون

آغاز زیرسازی و آسفالت باند جنوبی بلوار زیتون

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان گفت: کار زیرسازی و آسفالت بلوار زیتون آغاز شد.

پایان عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان رضوان؛

پایان عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان رضوان؛

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از پایان عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان رضوان خبر داد.

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان خبر داد؛

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان خبر داد؛

زیرسازی و آسفالت باند دوچرخه سواری خیابان مصلی و کوچه ی شماره ۲ شهرک افتاب به مساحت ۳۷۰۰ متر مربع

پایان عملیات بهسازی آسفالت انتهای ضلع شرقی خیابان امام رضا (ع) و میدان قدس

پایان عملیات بهسازی آسفالت انتهای ضلع شرقی خیابان امام رضا (ع) و میدان قدس

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری رفسنجان از پایان عملیات بهسازی آسفالت انتهای ضلع شرقی خیابان امام رضا(ع) و میدان قدس خبر داد.

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های شماره ۵و۷ خیابان شهید جعفری

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه های شماره ۵و۷ خیابان شهید جعفری

مدیر عامل سازمان عمران شهرداریرفسنجان از زیرسازی و آسفالت کوچه های شماره ۵ و ۷ خیابان شهید جعفری به مساحت ۷۵۰۰ متر مربع خبر داد

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر

توضیحات سند:  ((آگهی تجدید مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب به شماره ۱۹/۷/۵/ ش مورخ…

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر

توضیحات سند:    ((آگهی تجدیدمناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب به شماره ۱۹/۷/۵/ ش مورخ…

آگهی مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر

آگهی مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر

توضیحات سند:   ((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب به شماره ۱۹/۷/۵/ ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷…

اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان شهریار

اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان شهریار

اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان شهریار به متراژ ۸۵۰۰ متر مربع