برگزاری کلاس آموزشی مبانی مدیریت بحران

برگزاری کلاس آموزشی مبانی مدیریت بحران

یک دوره کلاس آموزشی مبانی مدیریت بحران ویژه اعضاء ستاد بحران شهرداری رفسنجان برگزار شد.