آگهی تجدید مناقصه عمومی حصارکشی املاک شهرداری و زمین های بلاصاحب( با دیوارهای پیش ساخته)

آگهی تجدید مناقصه عمومی حصارکشی املاک شهرداری و زمین های بلاصاحب( با دیوارهای پیش ساخته)

  شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۱۸۳۱ مورخ ۱۱/۱۲/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر، ،حصارکشی املاک شهرداری…