مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور در رفسنجان برگزار شد

مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور در رفسنجان برگزار شد

پنجمین دوره مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی کشور در رفسنجان برگزار شد.