حضور پرشور مردم رفسنجان در اجتماع ۹ دی ؛

حضور پرشور مردم رفسنجان در اجتماع ۹ دی ؛

مراسم ویژه ۹ دی با حضور پرشور مردم و مسئولین در میدان حضرت ابراهیم (ع) برگزار شد.