اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان شهریار

اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان شهریار

اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان شهریار به متراژ ۸۵۰۰ متر مربع

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بیش از ۱۲هزار متر مربع از کوچه ها و معابر سطح شهر

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت بیش از ۱۲هزار متر مربع از کوچه ها و معابر سطح شهر

در راستای نهضت آسفالت در رفسنجان عملیات زیرسازی برخی از کوچه ها و معابر شهری به متراژ۱۲هزار و۱۰۰متر مربع انجام شد و به پایان رسید

اجرای عملیات پیاده رو سازی بلوار شهید مطهری

اجرای عملیات پیاده رو سازی بلوار شهید مطهری

در راستای توجه به نهضت پیاده روسازی در شهر، عملیات ترمیم روکش آسفالت بلوار شهید مطهری حدفاصل میدان شهدا تا سه راه حجت در حال اجرا است.