اجتماع ۵۰هزار نفری مردم رفسنجان در ششمین فصل هم دلی

اجتماع ۵۰هزار نفری مردم رفسنجان در ششمین فصل هم دلی

جشن بزرگ عید غدیر و ششمین فصل همدلی همزمان با سالروز تشکیل شورای پنجم در مجموعه ورزشی ایت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد.