احداث پارک محله ای از اولویت های شهرداری در محله صادق آباد است

احداث پارک محله ای از اولویت های شهرداری در محله صادق آباد است

مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان با حضور در جمع ساکنین محله صادق آباد در مسجد الزهرا (س)، از اقدام شهرداری برای احداث پارک محله ای در این منطقه خبر داد.

پارک محله ای در ماهونک احداث می شود

پارک محله ای در ماهونک احداث می شود

شهردار رفسنجان در جمع ساکنین محله ماهونک در مسجد جواد الائمه(ع)، از احداث پارک محله ای در این منطقه خبر داد.