برپایی همایش «خانواده موفق» ویژه کارکنان شهرداری رفسنجان

برپایی همایش «خانواده موفق» ویژه کارکنان شهرداری رفسنجان

همایش «خانواده موفق» به همت معاونت فرهنگی اجتماعی، ویژه کارکنان شهرداری رفسنجان در سالن شهید زکریا برگزار شد.