استقبال از خانواده شهید «مهدی تحویلیان» در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

استقبال از خانواده شهید «مهدی تحویلیان» در دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

آئین تکریم و استقبال از خانواده گرانقدر شهید مهدی تحویلیان از شهدای احراز هویت شده در دانشگاه ولیعصر(عج) برگزار می شود.