پایان ۳۴ سال انتظار| آیین استقبال از خانواده شهید «مهدی تحویلیان» در رفسنجان برگزار شد

پایان ۳۴ سال انتظار| آیین استقبال از خانواده شهید «مهدی تحویلیان» در رفسنجان برگزار شد

مردم شهیدپرور رفسنجان امروز به استقبال خانواده شهید «مهدی تحویلیان» که هویت وی پس از ۳۴ سال به تازگی احراز شده است، رفتند.