مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان:

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان:

بهره برداری از ساختمان ایستگاه شماره پنج آتش نشانی رفسنجان در دهه فجر