برگزیدگان مسابقه طراحی دیوارنگاری شهر رفسنجان

برگزیدگان مسابقه طراحی دیوارنگاری شهر رفسنجان

مسئول واحد زیباسازی شهرداری رفسنجان گفت: برگزیدگان مسابقه طراحی ” دیوارنگاری” شهر رفسنجان که برای اولین بار در سال جاری توسط شهرداری برگزار شده بود، معرفی شدند.