پیام تسلیت رئیس شورای اسلامی شهر وسرپرست شهرداری رفسنجان  به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی ورحلت علامه حسن زاده آملی

پیام تسلیت رئیس شورای اسلامی شهر وسرپرست شهرداری رفسنجان به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی ورحلت علامه حسن زاده آملی

..