امداد و نجات یک دستگاه خودروی نیسان در محور رفسنجان – کرمان

امداد و نجات یک دستگاه خودروی نیسان در محور رفسنجان – کرمان

آتش نشانان ایستگاه شماره پنج ضمن امدادرسانی به سرنشینان حادثه واژگونی خودروی نیسان در محور رفسنجان – کرمان ، از بروز حریق در محل وقوع حادثه جلوگیری کردند.