مهار حریق دو واحد مسکونی و تجاری با حضور به موقع آتش نشانان

مهار حریق دو واحد مسکونی و تجاری با حضور به موقع آتش نشانان

آتش سوزی دو واحد مسکونی و تجاری با حضور به موقع آتش نشانان ایستگاه شماره ۲و ۳ سازمان آتش نشانی مهار شد.

اجرای طرح بازدید ایمنی از مدارس رفسنجان

اجرای طرح بازدید ایمنی از مدارس رفسنجان

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان از اجرای طرح بازدید ایمنی مدارس شهرستان از امروز خبر داد.

توصیه های گرمابخش مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان در فصل سرما

توصیه های گرمابخش مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان در فصل سرما

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان نکات و توصیه های ایمنی لازم برای جلوگیری از حوادث ناشی از انتشار گاز مونوکسید کربن را به شهروندان ارائه نمود

برج عملیاتی ورزشی آتش نشانی کلنگ زنی شد

برج عملیاتی ورزشی آتش نشانی کلنگ زنی شد

با حضور شهردار، رئیس شورای شهر و جمعی از مسئولین شهرستان برج عملیاتی ورزشی آتش نشانی کلنگ زنی شد.

پیام مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان به مناسبت هفتم مهرماه

پیام مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری رفسنجان به مناسبت هفتم مهرماه

آتش نشانان قهرمانان بزرگ عرصه فداکاری روی زمین هستند؛ بزرگ منشانی که ایثار صفت بارز آن ها و گذشت مسیر عبورشان است؛ مهربانی در خونشان جریان دارد و شهامت در چهره شان موج می زند.