تقدیر ویژه وزیر راه و شهرسازی از عملکرد باز آفرینی شهری شهرداری رفسنجان

تقدیر ویژه وزیر راه و شهرسازی از عملکرد باز آفرینی شهری شهرداری رفسنجان

کارشناس بازآفرینی شهری شهرداری در خصوص جزئیات حضور شهرداری رفسنجان در نخستین نمایشگاه بازآفرینی شهری کشور توضیحاتی را ارائه داد

شهردار رفسنجان خبر داد:

شهردار رفسنجان خبر داد:

حضور شهرداری رفسنجان در نمایشگاه بازآفرینی شهری کشور در تهران