عزم جزم شهرداری رفسنجان برای ساماندهی مناطق حاشیه ای شهر

عزم جزم شهرداری رفسنجان برای ساماندهی مناطق حاشیه ای شهر

شهردار رفسنجان در ادامه دیدارهای چهره به چهره با مردم در محلات، بر ساماندهی مناطق حاشیه ای شهر تأکید کرد.

پیگیری مطالبات اهالی شهرک یادگار امام با حضور شهردار رفسنجان

پیگیری مطالبات اهالی شهرک یادگار امام با حضور شهردار رفسنجان

عصر امروز با حضور مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان در جمع مردم در مسجد الرسول، مطالبات ساکنین شهرک یادگار امام پیگیری شد.