بازدید شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز نظارت بر تردد (مانیتورینگ) شهرداری رفسنجان؛

بازدید شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز نظارت بر تردد (مانیتورینگ) شهرداری رفسنجان؛

مهندس عظیمی زاده شهردار به همراه حجت الاسلام و المسلمین هاشمیان رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز نظارت بر تردد (مانیتورینگ) شهرداری رفسنجان بازدید کردند.

بازدید رئیس و اعضاء شورای شهر رفسنجان از پروژه های عمرانی سطح شهر

بازدید رئیس و اعضاء شورای شهر رفسنجان از پروژه های عمرانی سطح شهر

روز گذشته رئیس و اعضاء شورای شهر رفسنجان از پروژه های عمرانی سطح شهر بازدید کردند.

بازدید شهردار و اعضاء کمیته فنی شهرداری رفسنجان از پروژه های عمرانی

بازدید شهردار و اعضاء کمیته فنی شهرداری رفسنجان از پروژه های عمرانی

صبح امروز شهردار و اعضاء کمیته فنی شهرداری رفسنجان از تعدادی از پروژه های عمرانی سطح شهر بازدید کردند.