تقدیر ویژه وزیر راه و شهرسازی از عملکرد باز آفرینی شهری شهرداری رفسنجان

تقدیر ویژه وزیر راه و شهرسازی از عملکرد باز آفرینی شهری شهرداری رفسنجان

کارشناس بازآفرینی شهری شهرداری در خصوص جزئیات حضور شهرداری رفسنجان در نخستین نمایشگاه بازآفرینی شهری کشور توضیحاتی را ارائه داد