اولین جشنواره فرهنگی و ورزشی بانوان در رفسنجان

اولین جشنواره فرهنگی و ورزشی بانوان در رفسنجان

اولین جشنواره فرهنگی و ورزشی بانوان با رویکرد سلامت و نشاط اجتماعی به همت شهرداری و اداره ورزش و جوانان در پارک بانوان برگزار شد.

مسابقات دارت بانوان شاغل در شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه

مسابقات دارت بانوان شاغل در شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه

بانوان شاغل در شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه در رشته دارت با یکدیگر رقابت می کنند .

اردوی یک روزه ویژه بانوان شهرداری رفسنجان برگزار شد

اردوی یک روزه ویژه بانوان شهرداری رفسنجان برگزار شد

بانوان شهرداری رفسنجان و سازمان های تابع، جهت ارتقاء سطح روحیه به اردوی تفریحی باغ کنتوئیه سرچشمه رفتند.

افتتاح بزرگترین آبنمای کف خشک ایران و کلنگ زنی مجموعه گردشگری بهشت سلامت بانوان

افتتاح بزرگترین آبنمای کف خشک ایران و کلنگ زنی مجموعه گردشگری بهشت سلامت بانوان

مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان از افتتاح بزرگترین آبنمای کف خشک ایران و کلنگ زنی مجموعه گردشگری بهشت سلامت بانوان خبر داد.