آغاز عملیات بتن ریزی عرشه پل شهرک امام خمینی(ره)

آغاز عملیات بتن ریزی عرشه پل شهرک امام خمینی(ره)

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات بتن ریزی عرشه پل شهرک امام خمینی(ره) خبر داد.