بزرگترین آبنمای هارمونیک کف خشک کشور

بزرگترین آبنمای هارمونیک کف خشک کشور

با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین بزرگترین آبنمای هارمونیک کف خشک کشور در رفسنجان افتتاح و به بهره برداری رسید.

افتتاح بزرگترین آبنمای کف خشک ایران و کلنگ زنی مجموعه گردشگری بهشت سلامت بانوان

افتتاح بزرگترین آبنمای کف خشک ایران و کلنگ زنی مجموعه گردشگری بهشت سلامت بانوان

مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان از افتتاح بزرگترین آبنمای کف خشک ایران و کلنگ زنی مجموعه گردشگری بهشت سلامت بانوان خبر داد.