آغاز عملیات ساخت بوستان همت؛

آغاز عملیات ساخت بوستان همت؛

عملیات ساخت بوستان همت واقع در شهرک جهاد آغاز شد.