بهسازی و روکش آسفالت بلوار ۱۷ شهریور و معابر شرق و غرب بوستان وحدت آغاز شد

بهسازی و روکش آسفالت بلوار ۱۷ شهریور و معابر شرق و غرب بوستان وحدت آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری رفسنجان به منظور ساماندهی و بهبود بلوار ۱۷شهریور حدفاصل خیابان امام خمینی(ره) تا خیابان کارگر و معابر شرق و غرب بوستان وحدت و همچنین عملیات سنگفرش، جدولگذاری و بهسازی و روکش آسفالت از این مسیراقدام نموده است.