پروژه بهسازی و بازپیرایی پارک وحدت به بهره برداری رسید؛

پروژه بهسازی و بازپیرایی پارک وحدت به بهره برداری رسید؛

با حضور شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولین شهرستان، پروژه بهسازی و بازپیرایی پارک وحدت به بهره برداری رسید.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان:

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رفسنجان:

۲۲ پارک به مجموعه فضای سبز شهر رفسنجان اضافه می شود

آغاز عملیات ساخت بوستان ملت؛

آغاز عملیات ساخت بوستان ملت؛

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از آغاز عملیات ساخت بوستان ملت واقع در خیابان قیام خبر داد.

آغاز عملیات ساخت بوستان همت؛

آغاز عملیات ساخت بوستان همت؛

عملیات ساخت بوستان همت واقع در شهرک جهاد آغاز شد.

آگهی  مناقصه عمومی ساخت بوستان مفتح

آگهی مناقصه عمومی ساخت بوستان مفتح

((آگهی  مناقصه عمومی)) شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۱۹/۷/۵/ش مورخ ۱۵/۰۱/۹۷ شورای محترم اسلامی شهر،…

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

آغاز عملیات عمرانی ساخت بوستانی به مساحت ۳هزار متر مربع واقع در خیابان قیام

احداث بوستان محله ای اسدآباد فارسی

احداث بوستان محله ای اسدآباد فارسی

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از احداث بوستان محله ای در اسدآباد فارسی توسط شهرداری خبر داد.

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان شورا

آگهی مناقصه عمومی احداث بوستان شورا

توضیحات سند:    شهرداری رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوبه شماره ۵/۷/۱۹/ش مورخ ۹۷/۰۱/۱۵ شورای محترم اسلامی شهر،پروژه…