اجرای طرح BTH به همت شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی در رفسنجان

اجرای طرح BTH به همت شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی در رفسنجان

طرح BTH به منظور کاهش حداکثری اضطراب مراجعه به پزشک و بیمارستان در کودکان به همت شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برگزار شد.

عیادت مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان از کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان علی ابن ابیطالب

عیادت مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان از کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان علی ابن ابیطالب

صبح امروز مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان از کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) عیادت کردند.