نصب تابلوهای جدید نام و تصاویر شهدا درفلکه ها و میادین سطح شهر

نصب تابلوهای جدید نام و تصاویر شهدا درفلکه ها و میادین سطح شهر

مسئول واحد زیباسازی شهرداری رفسنجان از نصب تابلوهای جدید نام وتصاویر شهدا در فلکه ها و میادین سطح شهر خبر داد.