مهندس محمد رضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت گفت

مهندس محمد رضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت گفت

مهندس محمدرضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان طی پیامی فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را به مردم شریف و عزادار رفسنجان تسلیت گفت.