آیین بزرگداشت روز حمل و نقل و  رو نمایی از لباس فرم ناوگان عمومی شهرستان رفسنجان

آیین بزرگداشت روز حمل و نقل و رو نمایی از لباس فرم ناوگان عمومی شهرستان رفسنجان

به همت شهرداری رفسنجان در آیین بزرگداشت روز حمل ونقل از لباس فرم ناوگان عمومی شهرستان رونمایی شد.