پیام تبریک مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان در پی انتصاب سرهنگ خلیلی به عنوان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان انار

پیام تبریک مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان در پی انتصاب سرهنگ خلیلی به عنوان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان انار

مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان طی پیامی انتصاب سرهنگ خلیلی به عنوان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان انار تبریک گفت.

متن پیام تبریک شهردار رفسنجان به مناسبت هفدهم مرداد و روز خبرنگار

متن پیام تبریک شهردار رفسنجان به مناسبت هفدهم مرداد و روز خبرنگار

مهندس محمدرضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان در پیامی فرارسیدن هفدهم مردادماه روز خبرنگار را به اهالی رسانه تبریک گفت.