اهداء لوح تقدیر به مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان توسط دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت

اهداء لوح تقدیر به مهندس عظیمی زاده شهردار رفسنجان توسط دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت

روز گذشته از سوی دانشگاه علوم پزشکی و با حضور وزیر بهداشت از خدمات ارزشمند شهردار رفسنجان تجلیل شد

از محمدرضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان

از محمدرضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان

صبح امروز در نشست صمیمی مشاور فرهنگی ورزشی مدیرعامل صنایع مس ایران با تلاشگران عرصه ورزش باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، از محمدرضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان تجلیل شد.