یک واحد تجاری متخلف تعطیل شد

یک واحد تجاری متخلف تعطیل شد

مهندس جهانگیر ملکی شهردار منطقه یک شهرداری رفسنجان از پلمپ یک واحد تجاری متخلف خبرداد