اولین جشنواره فرهنگی و ورزشی بانوان در رفسنجان

اولین جشنواره فرهنگی و ورزشی بانوان در رفسنجان

اولین جشنواره فرهنگی و ورزشی بانوان با رویکرد سلامت و نشاط اجتماعی به همت شهرداری و اداره ورزش و جوانان در پارک بانوان برگزار شد.