برگزیدگان جشنواره بزرگ سفره هفت سین شهرداری رفسنجان معرفی شدند