معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان خبر داد؛

آغاز عملیات احداث فضای سبز حاشیه بلوار هجرت