مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان:

مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان:

سرویس دهی ۴۱ دستگاه اتوبوس به شرکت کنندگان مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در رفسنجان