وسایل غیراستاندارد پارکهای رفسنجان تعویض شدند؛

وسایل غیراستاندارد پارکهای رفسنجان تعویض شدند؛

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از تعویض تمامی وسایل غیر استاندارد پارکهای رفسنجان خبر داد.

آغاز تنظیف و جمع آوری پسماند به روش کاملا مکانیزه در منطقه یک شهرداری رفسنجان

آغاز تنظیف و جمع آوری پسماند به روش کاملا مکانیزه در منطقه یک شهرداری رفسنجان

معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان از طرح مکانیزاسیون جمع آوری پسماند با هدف تسهیل در امر جمع آوری پسماند به منظور بالا بردن سرعت جمع آوری و جلوگیری از ایجاد بیماری،برطرف کردن نگرانی های بهداشتی،و همچنین تجمع میکروب و حذف دخالت دست در امر جابجایی زباله خبر داد.