بهسازی و روکش آسفالت خیابان آذر به اتمام رسید

بهسازی و روکش آسفالت خیابان آذر به اتمام رسید

معاونت فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان گفت: در کمتر از ۱۰ روز، بهسازی و روکش آسفالت کوچه خیابان آذر حدفاصل میدان استاد شهریار تا چهارراه آذر به اتمام رسید.