اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان امیرکبیر شرقی

اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان امیرکبیر شرقی

به همت شهرداری رفسنجان عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان امیرکبیرشرقی حدفاصل تقاطع خیابان کارگر تا سه راه عباسیه در حال اجرا می باشد.