اطفاء حریق خودروی سواری در خیابان اندیشه

اطفاء حریق خودروی سواری در خیابان اندیشه

آتش نشانان ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان موفق به مهار حریق خودروی سواری درخیابان اندیشه شدند.