پایان عملیات زیرسازی و آسفالت باند شمالی خیابان ۱۷ شهریور به متراز ۵۲۰۰ متر مربع

پایان عملیات زیرسازی و آسفالت باند شمالی خیابان ۱۷ شهریور به متراز ۵۲۰۰ متر مربع

معاون فنی و عمرانی شهرداری رفسنجان از پایان عملیات زیرسازی و آسفالت باند شمالی خیابان ۱۷شهریور به متراژ۵۲۰۰متر مربع خبر داد.