کاشت بیش از یک هزار اصله درختچه توری در سطح شهر رفسنجان

کاشت بیش از یک هزار اصله درختچه توری در سطح شهر رفسنجان

شهرداری رفسنجان با کاشت بیش از یک هزار اصله درختچه توری در سطح شهر زیبایی و طراوت را برای شهروندان به ارمغان آورده است.