بازدید شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز نظارت بر تردد (مانیتورینگ) شهرداری رفسنجان؛

بازدید شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز نظارت بر تردد (مانیتورینگ) شهرداری رفسنجان؛

مهندس عظیمی زاده شهردار به همراه حجت الاسلام و المسلمین هاشمیان رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از مرکز نظارت بر تردد (مانیتورینگ) شهرداری رفسنجان بازدید کردند.