المان دوچرخه در گذر سلامت رفسنجان رونمایی شد؛

المان دوچرخه در گذر سلامت رفسنجان رونمایی شد؛

آیین رونمایی از المان دوچرخه در گذر سلامت رفسنجان صبح امروز با حضور معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان، دوچرخه سواران پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو و جمعی از مسئولین شهری برگزار شد.

پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو برگزار شد

پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو برگزار شد

صبح امروز پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو با همکاری سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رفسنجان و گروه دوچرخه سواران دوستدار محیط زیست برگزار شد.