اولین مرحله پاکسازی محلات در محله رحمت آباد.

اولین مرحله پاکسازی محلات در محله رحمت آباد.

اولین مرحله پاکسازی محلات به همت شهرداری رفسنجان و گروه فعالیت های اجتماعی صبح کویر در محله رحمت آباد برگزار شد.