اجرای ۵ پروژه شهری توسط شهرداری رفسنجان کلید خورد

اجرای ۵ پروژه شهری توسط شهرداری رفسنجان کلید خورد

شهردار رفسنجان از آغاز عملیات اجرایی ۵ پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ خبر داد.