مسابقات دارت بانوان شاغل در شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه

مسابقات دارت بانوان شاغل در شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه

بانوان شاغل در شهرداری رفسنجان و سازمان های تابعه در رشته دارت با یکدیگر رقابت می کنند .

عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان پسته آغاز شد

عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان پسته آغاز شد

در راستای اجرای نهضت آسفالت در رفسنجان، عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان پسته به متراژ ۱۴ هزار مترمربع آغاز شد.

عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان حجت آغاز شد

عملیات بهسازی و روکش آسفالت خیابان حجت آغاز شد

در راستای توجه به نهضت آسفالت در شهر، عملیات بهسازی روکش آسفالت خیابان حجت حدفاصل سه راه حجت تا تقاطع امیرکبیر آغاز شد.